pozemkové knihyVeřejné knihy určené k záznamům vkladů o držbě a vlastnictví nemovitostí; spravované původně soudy, později státními notářstvími v obvodu jejich působnosti, následně katastrálním úřadem. – Počátky pozemkových knih souvisejí se vznikem desk zemských a trhových desk dvorských; poddanské pozemky byly evidovány od 14. století formou urbariálních poznámek. První existující pozemkové knihy v českých zemích je kniha žitenická z konce 15. století Od 16. století počet pozemkových knih rostl. Nejprve byly vedeny v rámci panství průběžně podle pohybu nemovitostí a břemen na nich váznoucích. K unifikaci docházelo až v 19. století po vyvázání pozemků (1848). V roce 1874 byl vydán zákon o zakládání pozemkových knih (gruntovních knih), které byly vedeny při okresních soudech.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 12. 2019
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: