pozemková reformaZměna v obecné úpravě vlastnických a užívacích vztahů k půdě, provedená státem především za účelem omezení či likvidace velkého soukromého pozemkového vlastnictví. V historii je zpravidla spojena s revolučním hnutím pracujících mas venkova, její výsledek je však určen v první řadě zájmy vládnoucí třídy, jejichž uskutečnění podmiňuje zase dosažený stupeň sociálně ekonomického rozvoje společnosti. V České republice byla pozemková reforma zdlouhavě uskutečňována od roku 1919 a postihla pouze část velkostatkářských pozemků, z níž se jen omezený díl dostal do rukou drobného pracujícího rolnictva. Po osvobození v roce 1945 byla postupně realizována druhá pozemková reforma, a to ve třech etapách na základě Košického vládního programu, šesti zemědělských zákonů (1946-1947) a Hradeckého programu (1947). K jejímu uzákonění došlo až po Únoru 1948 – 21.3.1948.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: tři revoluce.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: