potiská kulturaPravěk
Archeologie, kultura z mladšího neolitu (1. polovina 4. tisíciletí př.n.l.) rozšířená v širším okolí řeky Tisy v severovýchodním Maďarsku a na východním Slovensku. Zemědělství, hliněné chaty, meandrovitá výzdoba nádob, pohřby ve skrčené poloze, vynikající ženské a mužské plastiky (kult úrodnosti).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2006
Autor: -red-