Postupimská (berlínská) konferenceJednání šéfů vlád SSSR, USA a Velké Británie (J. V. Stalina, H. S. Trumana a W. S. Churchilla, později C. R. Attleeho) uskutečněná ve dnech 17.7.–2.8.1945 v Postupimi a věnovaná především otázce budoucnosti poraženého Německa. Postupimská (berlínská) konference se vyslovila pro hospodářskou a politickou jednotu Německa, určila zásady jeho okupace, zabývala se otázkou reparací, územních úprav (Královec, Východní Prusko, ostatní východoněmecké území), mírových smluv se spojenci Německa aj. Stanovila západní hranici Polska na Odře a Nise a rozhodla o odsunu německých obyvatel z Polska, ČR a Maďarska. Zřídila nový mezinárodní orgán – Radu ministrů zahraničních věcí. Šéfové vlád vydali společné prohlášení o své pokračující spolupráci ve válce proti Japonsku. Výsledky konference byly shrnuty v Postupimských dohodách, s nimiž vyslovila souhlas i Francie, která se postupimských jednání nezúčastnila.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 2. 2009
Autor: -red-

Odkazující hesla: Harry Truman, odsun německé menšiny z ČSR, Winston Churchill.