postoupení pohledávkyLatinsky cese – způsob změny v osobě věřitele; nastává většinou na základě písemné smlouvy mezi dosavadním věřitelem a novým věřitelem, kterému dosavadní věřitel jako postupitel (cedent) svou pohledávku postupuje; nový věřitel se označuje jako postupník (cesionář). Souhlas dlužníka k platnosti postoupení pohledávky se nevyžaduje, musí však být o ní vyrozuměn; dokud se tak nestane, může dlužník plnit původnímu věřiteli. Postoupení pohledávky je nepřípustné u těch pohledávek, které zanikají nejpozději smrtí věřitele (například právo na bolestné), které nemohou být postiženy výkonem rozhodnutí (například podpora při narození dítěte) a kde by postoupení pohledávky odporovalo dohodě s dlužníkem. Postoupení pohledávky může být uskutečněno za úhradu nebo bez úhrady. Vedle smluvního postoupení pohledávky může nastat i nucené postoupení pohledávky (proti vůli věřitele) na základě zákona nebo na základě soudního rozhodnutí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: