poruchy osobnostiPsychologie
Psychologie, vývojové stavy objevující se v dětství nebo dospívání a pokračující do dospělosti, představují významné odchylky od způsobů vnímání, myšlení, cítění, chování a utváření interpersonálních vztahů průměrného člověka v dané kultuře, vyznačují se zejména maladaptivním chováním a narušenou adaptací. Mezi specifické poruchy osobnosti patří paranoidní, schizoidní, dissociální (disociální), emočně nestabilní (emočně labilní, borderline, hraničního nebo impulzivního typu), histriónská, anankastická, anxiózní (úzkostná, vyhýbavá), závislá a narcistická porucha osobnosti.

Datum vytvoření: 18. 4. 2007
Datum aktualizace: 11. 4. 2016
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: