porodpartus – vypuzování plodu a jeho plodových obalů z těla matky. Vyskytuje se u všech savců kromě vejcorodých (ptakopysk, ježura). Je řízen hormonálně. Plod je vypuzován stahy dělohy a břišního svalstva značně uvolněnými vnějšími rodidly. Po uvolnění placenty ze stěny dělohy se narušená děložní stěna zacelí stahem svalů. Děloha hmyzožravců, hlodavců, netopýrů, opic i člověka krvácí v místě uvolnění placenty z dělohy. – U člověka vypuzení plodu a lůžka z těla matky kolem 10. lunárního měsíce. Dělí se a) na první dobu porodní, ve které se otvírají měkké části porodních cest pro průchod plodu; je provázena pravidelnými děložními stahy (kontrakcemi); b) na druhou dobu p o r o d n í , charakterizovanou průchodem plodu porodním kanálem a jeho vypuzením z mateřského těla. K děložním kontrakcím se přidružuje i břišní lis, tj. stahy břišní stěny a bránice. Průběhu porodu se přizpůsobuje i plod sám, například rotací hlavičky, flexí; c) na třetí dobu porodní, ve které dochází k vypuzení lůžka, tj. placenty, pupečníku a plodových obalů. Vypuzením lůžka se děloha stáhne a porod je ukončen. Začíná období šestinedělí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 10. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: kredéizace, předzvěstné stahy, tokofobie, tokograf.