populační genetikaGenetika
Genetika populací odvětví genetiky, zabývající se studiem zákonitostí dědičnosti v populacích organismů. Pomocí matematických přístupů a modelů zkoumá složení populací a jejich vývoj z hlediska zastoupení různých genů a genotypů v souborech jedinců těchto populací. Zároveň zkoumá i vliv různých faktorů, například mutace, migrace, selekce na proměnlivost genetické struktury populací během následných generací. Principy populační genetiky jsou základem soudobé evoluční teorie. V praxi se poznatky populační genetiky uplatňují hlavně v preventivním lékařství (genetické poradenství) a ve šlechtitelství. Průkopníky populační genetiky byli S. S. Četverikov, S. Wright a T. Dobzhansky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Sewall Wright.

Reklama: