populační explozeTéž demografická revoluce – prudké zrychlení tempa růstu obyvatelstva ve světě, zejména v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Rozvíjí se od 50. let 20. století. Je podmíněna řadou faktorů, zvláště snižováním dětské úmrtnosti při současné vysoké porodnosti. Populační exploze vyvolává v těchto zemích značné hospodářské, sociální a politické problémy, jejichž řešení je úkolem populační politiky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: