poptávka efektivní[Efektývní], termín použitý původně A. Smithem, klíčová kategorie keynesiánské ekonomie. Poptávková ekonomie odpovídá skutečné velikosti tzv. agregátní poptávky, tj. celkových výdajů na nákup zboží a služeb (E). Je veličinou, na níž závisí míra realizace vytvořeného společného produktu za příjmy, jež vznikly v procesu jeho tvorby, a tím i další rozsah zaměstnanosti, jakož i velikost společného produktu, který by se mět opět za příjmy z této zaměstnanosti realizovat. Složkami poptávkové ekonomiky jsou výdaje na spotřebu (C), výdaje na investice (I), nákupy státu (G), čistý vývoz, tj. přebytek příjmů za vývoz (X) nad platbami za dovoz (Z). Poptávka efektivní vyjádří vztah: E= C+ I + G(X – Z)

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: