popelnicová poleArcheologie, obecně pohřebiště s hroby, v nichž byly spálené lidské pozůstatky uloženy většinou do nádob, popelnic. V užším pojetí kulturní komplexy: a) ve střední době bronzové v dnešním rumunském Podunají, b) v mladší a pozdní době bronzové ve střední Evropě (lužická, knovízská a milavečská kultura, popelnicová pole jihoněmecká, středodunajská).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: bronzová doba, bylanská kultura, chotínská skupina, knovízská kultura, lužická kultura, podolská kultura, pravěké umění.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: