ponorková válkaV širším pojetí ozbrojený boj na moři vedený ponorkami proti obchodním a válečným lodím protivníka, převážně v součinnosti s ostatními válečnými loděmi. V užším významu je to druh námořní strategie, jejímž cílem bylo pomocí ponorek ničit nepřátelské obchodní loďstvo, přerušit námořní komunikace, oslabit ekonomický potenciál protivníka. Po zkušenostech z l.světové války byla snaha zabránit neomezené ponorkové válce stanovením pravidel o činnosti ponorek ve vztahu k obchodním lodím (Londýnský protokol 1936). Za l.světové války ponorky potopily 5234 lodí (12 mil. BRT), za 2.světové války 4769 lodi (22,50 mil. BRT).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 8. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: