PongrácovéŠlechta
Uherský šlechtický rod českého původu, známý od 13. století. Jeho rodovým sídlem byl Liptovský Mikuláš, později vlastnil statky po celých Uhrách a rozdělil se na řadu větví. Ján Pongrác (†1467), liptovský župan. Průvodce Zikmunda Lucemburského na kostnický koncil, účastnil se bojů proti husitům a bratříkům. Později patřil k nejaktivnějším příslušníkům protihabsburské strany v Uhrách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: