pomazáníPomazání olejem – ve starověku léčebný a zároveň magický prostředek k vymítání zlých duchů z těl nemocných. V židovské náboženské tradici vymezení (potvrzení) posvátné nedotknutelnosti privilegovaných osob (králů, kněží). Pod vlivem biblické tradice se pomazání stalo součástí korunovačních obřadů evropských panovníků. Ve většině křesťanských církví (kromě protestantských) tvoří pomazání vedle tzv. úkonu slov materiální součást aktu udílení čtyř svátostí (křtu, biřmování, kněžského svěcení a svátosti nemocných, udělované knězem v určitých případech i hromadně), spočívající ve fyzické aplikaci svěceného oleje na těle příslušné osoby.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: