polyploidieGenetika
Genetika, [řečtina], existence většího počtu chromozómů v karyotypu organismu, než odpovídá normálnímu diploidnímu počtu. Zmnožení jednotlivých chromozómů vede k aneuploidii. Zmnožení celistvých chromozómových sad se nazývá eupolyploidie. Polyploidie je jedním z evolučních mechanismů druhového rozrůznění některých kvetoucích rostlin a pravděpodobně i při speciaci některých skupin živočichů, například u obojživelníků a u ryb. U savců je polyploidie letální. Polyploidie vzniká obvykle poruchou tvorby dělícího vřeténka při dělení buněčného jádra. Indukce polyploidie se využívá při šlechtění některých kulturních plodin, například dřevin, cukrovky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: amfidiploidie, autopolyploidie, chimérismus, gigas formy, kolchicin, ploidie, polysomatie, tetraploidie.

Reklama: