polynom[řečtina], celá racionální funkce, mnohočlen a) polynom n-tého stupně (ve školské matemtice ) je výraz tvaru aoxn + a1xn-1 + a2xn-2 +...+ an-1x + an, v němž x je proměnná, an, an-1. . . a0 jsou konstanty (koeficienty), a0 ≠ 0. b) polynom může obsahovat i více proměnných. Například polynom 2. stupně ve 2 proměnných x, y má tvar ax2 + bxy + cy2 + dx + ey + f, kde a, b, c, d, e, f jsou daná čísla (koeficienty) a x, y proměnné. Přitom z čísel a, b, c musí být aspoň jedno různé od nuly. Dříve též celistvá racionální funkce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: aproximační polynom, mnohočlen.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: