polarizátorZařízení pro získání polarizovaného elektromagnetického záření. Částečně či úplně lineárně polarizované světlo se získá odrazem (při úhlu dopadu rovném Brewsterovu je polarizace úplná), lomem (částečná polarizace, při vícenásobném odrazu stupeň polarizace roste), dvojlomem (Nicolův hranol) nebo absorpcí, je-li závislé na vzájemné orientaci absorbujících center a kmitů elektrické složky světla. Čtvrtvlnná destička (vytvářející dráhový rozdíl 1/4 mezi kolmými složkami vektoru elektrického pole) přemění lineárně polarizované světlo na kruhově polarizované.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: polarizační hranol.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: