Poissonova rovnicea) Rovnice (zákon) vyjadřující vztah mezi tlakem p a objemem V plynu při adiabatické změně:          pVκ = konst., κPoissonova konstanta. b) Parciální diferenciální rovnice určující z prostorového rozložení hustoty hmotných těles prostorové rozložení gravitačního potenciálu pole těmito tělesy vytvořeného:          δ2V/δx2 + δ2V/δy2 + δ2V/δz2 = -4πρ(x, y, z). Poissonovou rovnicí lze řešit řadu fyzikálních úloh, například ji splňuje gravitační potenciál V(x, y, z) v místě o hustotě látky ρ(x, y, z). Obdobně existuje Poissonova rovnice pro elektrostatický potenciál.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Poissonova konstanta.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: