poetismy[Poetyzmy, latina], básnická slova – stylisticky příznakové výrazy, náležející k lexikálním prostředkům poezie (vesna, peruť, luna, duma). V české literatuře jsou poetismy zastoupeny zejména v básnické tvorbě Lumírovců. V moderní poezii přejímají úlohu poetismů neologismy, archaismy a cizí slova.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 11. 2020
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: