podnikové financePeněžní vztahy vyjadřující tvorbu, rozdělování a používání decentralizovaných peněžních fondů podniků. Jde o vztahy vyjádřené všemi druhy finančních zdrojů, které podniky vytvářejí nebo získávají (odpisy, pokud nejsou vynaloženy přímo na obnovu, dotace od nadřízených orgánů nebo ze státního rozpočtu, finanční zdroje centralizované podřízených podniků, čistý důchod vytvářený ve výrobním procesu, bankovní úvěr ap.). Finanční vztahy v procesu rozdělování decentralizovaných peněžníeh fondů jsou vztahy rozdělování finančních zdrojů mezi jednotlivé podnikové nebo oborové fondy (například příděly do fondu výstavby, fondu kulturních a sociálních potřeb), které opouštějí podnik až při svém užití. K podnikovým financím patří i vztahy vyjadřující odvod finančních zdrojů podniků do státního rozpočtu, do fondů nadpodnikových nebo ústředních orgánů, splácení bankovních úvěrů a úroků, placení pojistného ap., kde jde o všechny vztahy, které nevyjadřují použití finančních zdrojů k financování přímých potřeb podniků. Finanční vztahy v procesu použití decentralizovaných peněžních fondů jsou vztahy financování potřeb podniků, například financování investic z příslušného fondu atd.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 12. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: