podmínky rovnováhy stavbyStatické podmínky rovnováhy stavby – podmínky, za kterých soustava sil na stavbu (konstrukci) působící nevyvolává pohyb. V rovině je třeba splnit součtové podmínky rovnováhy ve dvou směrech (osách) a momentovou podmínku rovnováhy k libovolnému bodu roviny. V prostoru rovnováha stavby vyžaduje, aby byly pro každý bod stavby splněny součtové podmínky rovnováhy ve třech směrech (osách) a momentové podmínky rovnováhy ke třem osám. Má-li být stavba v rovnováze, výsledné síly a statické momenty musí být nulové.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 10. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: