Podgorica

MapaHlavní města
Hlavní město Černé Hory. Ve starověku se na místě dnešní Podgorice rozkládala římská osada Birziminium, od 7. století slovanská osada a posléze město Ribnica, nesoucí od 30. let 14. století název Podgorica. Ve 14. až 15. století se stala hlavním centrem knížectví Zeta, v letech 1479-1878 součástí osmanské říše, důležitou pevností a obchodním střediskem. Roku 1878 byla Podgorica připojena k Černé Hoře na základě rozhodnutí berlínského kongresu. V letech 1916-1918 byla okupována rakousko-uherskými vojsky. Dne 26.11.1918 zde černohorská Velká národní skupština rozhodla o sesazení dynastie Petrović-Njegošů a spojení Černé Hory se Srbskem. V letech 1941-1943 byla okupována italskými, 1943-1944 německými vojsky. V prosinci 1944 byla osvobozena Národní osvobozeneckou armádou Jugoslávie. Od roku 1945 se stala hlavním městem republiky Černá Hora. Roku 1946 přejmenována na Titograd, od 90. let 20. století nese opět název Podgorica.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 4. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter
Reklama: