poddanstvíStav nesvobody plynoucí z feudální závislosti zemědělského obyvatelstva na vrchnosti. Mírnější než nevolnictví. Vyplývá ze základního vztahu, tj. feudálního vlastnictví základních výrobních prostředků. Základ poddanství je určitý stupeň připoutání poddaného k půdě a povinnost odvádět feudální rentu. V Čechách bylo poddanství zrušeno roku 1848.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 4. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: indigenát, komposesorát, renta feudální.

Reklama: