Podbeskydská pahorkatinaGeomorfologický celek na severovýchodě České republiky v oblasti Západobeskydského podhůří. Členitá pahorkatina, nejvyšší Skalka, 946 m n.m. Pestrá geologická stavba křídových a paleogenních flyšových souvrství, s vyvřelými těšínity a bradly jurských vápenců. Člení se na podcelky Příborskou a Těšínskou pahorkatinu a Třineckou brázdu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Frenštátská brázda, Kelčská pahorkatina, Maleník, Ondřejník, Štramberská vrchovina, Štramberský kras, Těšínská pahorkatina, Třinec, Třinecká brázda.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: