pocit méněcennostiPorucha sebehodnocení charakterizovaná podceňováním vlastních schopností, zveličováním skutečných a připisováním si neexistujících nedostatků. Na rozdíl od komplexu méněcennosti, který původně popsal A. Adler jako hlubinně zafixovaný soubor více či méně nevědomých a trvale se prosazujících úzkostí (strachu) ze selhání, podmíněného tělesnou nedostačivostí, prezentuje pocit méněcennosti dočasný a vědomý postoj či sklon k nepříznivému sebehodnocení v rámci sociálních interakcí. Ve formě kvalitativně, kvantitativně i časově proměnlivé složky prožívání, ovlivňující chování jedince mnoha způsoby a s různou intenzitou, se pocit méněcennosti běžně vyskytuje v období dospívání, přechodně v konfliktních situacích a dále u některých neuróz a psychóz.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 12. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: méněcennost.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: