pneumologieLékařství
Lékařská vědní disciplína, jeden z podoborů vnitřního lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením onemocnění dolních cest dýchacích, plic, pohrudnice a mezihrudí. Podoborem pneumologie je ftizeologie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2006
Autor: -red-