plemenné knihyEvidenční záznamy o nejdůležitějších údajích plemeníků a plemenic hospodářských zvířat, které svou výkonností, zevnějškem a původem splňují předem stanovené limity pro zápis do plemenných knih. Plemenné knihy se vedou pro každé plemeno odděleně a rozdělují se na základní a ostatní. Rozeznávají se plemenné knihy uzavřené a otevřené. Do uzavřených plemenných knih se zapisují jen zvířata, jejichž rodiče byli již v plemenné knize zapsáni.

Datum vytvoření: 11. 9. 2006
Datum aktualizace: 11. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: