platinová čerňMetalurgie

Platinová houba – platina v jemně rozptýleném stav. Připravuje se tepelným rozkladem hexachloroplatičitanu amonného. Platinová čerň absorbuje až do stonásobku svého objemu vodík a kyslík, které jsou v ní rozptýleny v aktivovaném stavu. Může proto tyto plyny přenášet. Absorbovaný vodík lze z platinové černě zcela odstranit žíháním ve vakuu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 2. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: hexachloroplatičitan amonný.