plánování územníSoučást plánovitého řízení rozvoje společnosti, činnost zaměřená na uspořádání mezi sebou funkčně spojených přírodně i společensky vytvářených prvků v území. Komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně i časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Slouží k harmonickému vývoji životního prostředí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: územní plán.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: