placentaZoologie

[Latina], zoologie, plodový koláč, plodové lůžko – orgán samic většiny savců sloužící k látkové výměně mezi vyvíjejícím se plodem v děloze a matkou. Vyvíjí se u všech živorodých savců kromě některých vačnatců. Je vytvořen i u živorodých ryb, obojživelníků a plazů, jejichž zárodky se vyvíjejí v těle matek. Pouze u ptáků placenta není vytvořena. U člověka přídatný embryonální orgán sloužící výživě plodu. Zajišťuje od 4. týdne vývoje výměnu látek a plynů mezi krví matky a krví zárodku a plodu. Kromě metaboliokých a transportních funkcí má placenta i funkce endokrinní (produkuje progesteron, estrogeny, choriongonadotropin, lidský placentární laktogen, lidský choriový tyreotropin). Vzniká vrůstáním choriových klků do zbujelé děložní sliznice. Na konci těhotenství je placenta 15-20 cm velký, oválný nebo kruhový útvar o hmotnosti 500-600 gramů.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 10. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: estriol, gonadotropiny, pupečník, savci, těhotenství, zmetání.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: