písmo tiskové



Polygrafie, soustava písmových znaků psaných, kreslených, fotografovaných, tištěných, ražených nebo jinak vytvořených; soustava písmových znaků určených ke zhotovení všech druhů sazby. Dělí se podle různých hledisek: výtvarných, konstrukčních, historických, podle charakteru a způsobu využití. Podle nové klasifikace se tisková písma dělí do čtyř tříd: latinková, nelatinková písma tisková pravosměrná (slovanská, řecká), nelatinková písma tisková levosměrná (orientální), ostatní písma (exotická). První třída latinkových písem zahrnuje písma antikvová a lineární, písma psaná a písma lomená. Všechna písma mají zpravidla základní řez (stojatý), nakloněný řez vyznačovací a zdobné varianty. Latinkové písmo se dělí do 11 klasifikačních skupin: dynamická antikva (takzvaná renesanční), přechodová antikva (takzvaná barokní), statická antikva (takzvaná klasicistická), lineární písmo serifové (takzvaná egyptienka), lineární bezserifové statické písmo tiskové (takzvaná groteska), lineární bezserifové písmo geometricky konstruované nebo dynamické (takzvaný grotesk), lineární antikva (takzvaná grotesková antikva), kaligrafické písmo tiskové (takzvané psané), volně psaná písma tisková a lomená písma. Podle způsobu využití jsou hlavními tiskovými písmy například písmo tiskové akcidenční pro sazbu příležitostných tiskovin, časopisové dobře čitelné, dílové, knižní, obvykle klasické, dobře čitelné, klasické převzaté nebo modifikované z historické předlohy, knihařské pro ražbu knižních hřbetů a desek, novinové s otevřenou dobře čitelnou kresbou, plakátové větší než 8 dcer, učebnicové širší velmi dobře čitelné, vyznačovací pro zvýraznění částí textu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: stupeň velikostí písma.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: