písekSypká klastická zemina usazená na dně řek, jezer, moří. Obsahuje zrna (0,05 až 2 mm) hlavně křemene, živců, slídy, glaukonitu, řidčeji těžkých minerálů. Důležitá je zaoblenost zrn písku, jílovité příměsi ap. Rozeznává se podle toho písek křemenný, glaukonitový, jílovitý aj. Podle velikosti zrn se rozlišuje písek jemnozrnný (0,05 až 0,25 mm), středozrnný (0,25 až 0,5 mm), hrnbozrnný (0,5 – 2 mm). Obsah písku ovlivňuje mechanické složení půdy. Větší podíl písku zlepšuje propustnost pro vodu a omezuje vzlínání. Zpevněný písek je pískovec. Podle výskytu je písek přírodní, bagrovaný z nánosů, písek kopaný, těžený v pískovnách, písek umělý, mletý z různých hornin. Protéká-li pískem podzemní voda, vzniká proudový tlak a písek je tekutý. Podle stavu je písek kyprý, středně hutný a hutný.

Datum vytvoření: 20. 6. 2008
Datum aktualizace: 20. 6. 2008
Autor: -JH-

Odkazující hesla: Abovská pahorkatina.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: