pin-up ilustraceVýtvarné umění
Výtvarné umění, už od 80. let 20. století začaly časopisy v Americe tisknout obrázky na prostřední dvoustranně časopisu (centerfolds) s předpokladem, že si je čtenář může vytrhnout a případně přišpendlit na zeď (pin up). Zakladatelem bývá považován bostonský kreslíř Charles Dana Gibson. Poválečné uvolnění mravů, vznik řady nových časopisů, masové vydávání šestákových románů a prodej obrázkových kalendářů to vše znamenalo skvělé podmínky pro skutečný rozvoj pin-up ilustrace a zrod celé nové generace autorů. Ilustrátoři pracující pro vydavatele kalendářů, alespoň jejich velká část, vytvářeli jakýsi sentimentálně erotický kýč (Mabel Rolins Harris, Edward M. Eggleston, Hy Hintermeister). Zobrazovali polonahé nebo svůdně oblečené krasavice u tůňky při měsíčku, před pohořím se zapadajícím sluncem atd. Zřejmě se pokoušeli tímto způsobem přesvědčit zákazníky, že si kupují umělecké reprodukce. Ovšem autoři pracující pro titulní stránky časopisů či levných knih nebo pro reklamu (například Cardwel S. Higgins, George Quintana) již prosadili pojetí pin-up ilustrace, které zůstalo nezměněno dalších 50 let. Charakterizujícími znaky moderní pin-up ilustrace byla jasná a jednoduchá obrysová kresba těla, potlačené či schematicky pojaté pozadí a velmi častá byla snaha zachytit anekdotickou situaci. Jako by kresba měla evokovat dojem fotografické momentky zachycující krásku v nějakém nestřeženém okamžiku. Ale hlavním vkladem této generace ilustrátorů bylo jasné stanovení kánonu pin-up girl. I když byla pin-up ilustrace v meziválečné Americe nesmírně rozšířená a oblíbená, těžko by se mezi jejich autory hledaly mimořádně talentované osobnosti, které by byly schopny dosáhnout hvězdného úspěchu a všeobecného respektu ke své práci. To platilo alespoň do poloviny 30. let. Radikálně tuto situaci změnil až časopis Esquire, který vycházel od roku 1933 a za krátkou dobu se stal jedním z nejprestižnějších magazínů s okruhem špičkových spolupracovníků. A právě Esquire vyzdvihl pin-up ilustraci z prostředí autodílen, kasáren a skříněk v šatnách dělníků. Pin-up ilustrace pro Esquire vytvářeli zejména dva výjimečně talentovaní umělci, jejichž dílo se stalo měřítkem kvality pin-up umění. Byli to George Petty a Alberto Vargas. Vytvořili model krásky, který se nezměnil za celé půlstoletí, nereagoval ani na žádné změny módy. Pin-up girl se stala zřejmě nejstabilnějším elementem stále se promněňující výtvarné kultury 20. století.

Datum vytvoření: 4. 5. 2007
Datum aktualizace: 9. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alberto, Charles Dana Gibson, George Petty, glamour girl, pin up, pin-up girl, pretty girls.

Reklama: