Pierre Sylvain Maréchal[Marešal], *15.8.1750 – †18.1.1803, francouzský politický činitel, filozof, spisovatel a publicista. V četných pracích spojoval ateistický materialismus s rovnostářským komunismem, z nichž vycházel ve svém programu revoluční činnosti. Roku 1788 se stal známý pamfletem Almanach des honnêtes gens (Almanach ctihodných lidí), za nějž byl uvězněn. Za Velké francouzské revoluce byl stoupencem levého jakobínství, za direktoru se přimkl k hnutí ve jménu rovnosti, vedenému F. N. G. Babeufem, a stal se členem jeho konspiračního centra. V roce 1791 vydával demokratický týdeník Révolutions de Paris, roku 1793 napsal hru proti royalismu, pokládanou za jeden z vrcholů jakobínského divadla. V roce 1799 vydal Les voyages de Pythagore (Pythagorovy cesty) a roku 1800 slovník starých i moderních ateistů, v němž se snažil nalézt ateistické momenty například i u Augustina, B. Pascala a J. B. Bossueta. Roku 1801 rozvinul ateistickou argumentaci v díle Pour et contre le Bible (Pro a proti bibli), ve svém babeufistickém období byl autorem první varianty Manifestu rovných.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 7. 2008
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: