pěnidlaLátky snižující povrchové napětí kapalin a tím umožňující tvorbu pěny, například saponiny, mýdla, saponáty. Používají se např. do hasicích zařízení, kde zředěny vodou, popřípadě prosyceny plynem (vzduchem) vytvářejí při hašení pěnu buď chemickou reakcí (starší způsob), nebo mechanickým způsobem (tlakovým vzduchem).

Datum vytvoření: 7. 8. 2006
Datum aktualizace: 7. 8. 2006
Autor: -red-