pedagogické zásadyObecné požadavky vyplývající ze základních zákonitostí procesů výchovy a vzdělávání. Úzce souvisejí s výchovně vzdělávacími cíli a psychologickými zákonitostmi utváření osobnosti žáka. Zpravidla se rozlišují zásady didaktické (zásady názornosti, aktivity a uvědomělosti, přiměřenosti, trvalosti, vědeckosti, zásady spojení teorie s praxí) a zásady výchovné (zásady cílevědomosti, výchovy v kolektivu, respektování věkových a individuálních odlišností žáků).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: