pečeťPrávo

Latinsky sigillum, znamení nebo text (též oboje) otištěné pečetidlem do vosku, kovu, laku apod. Podstatou pečeti je znak či obraz v pečetním poli, symbolizující fyzickou nebo právnickou osobu jejího držitele. Užití pečeti vyjadřuje souhlas a utvrzení práv, aktu pečetí opatřeného. V Evropě byla pečeť užívána na písemnostech od 7. století. Rozlišuje se pečeť nápisová, obrazová, portrétní, znaková a kombinovaná. Z hlediska struktury se pečeti dělí na mincovní, tj. dvoustranné (avers i revers mají stejný rozměr a doplňují se) a na jednostranné. Za jednostrannou se označuje i velká pečeť, která ma na rubu kontrasigillum. Studiem pečetí se zabývá sfragistika.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 3. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: koroborace, pečetidlo, pečetní vosk, pravěké umění, razítko, sfragistika, šperk.

Reklama: