Pavel VavrysVýtvarné umění
*18.12.1947 (Mikulčice), český akademický malíř. V letech 1967–1973 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Karla Součka. Patří ke generaci výtvarných umělců formujících se v polovině 70. letech 20. století. Jeho tvorba se vyznačuje příklonem ke klasickým hodnotám malby, je řemeslně dokonalá, kompozičně nápaditá, má výrazné koloristické kvality a bohatě strukturovaný rukopis. Tyto výrazové prostředky mají stejně hodnotný ekvivalent v duchovním obsahu obrazu. Tématicky se v obecném slova smyslu zabývají otázkami lidské existence. Mají obvykle řadu významových rovin a obsahových souvislostí, vyznačují se velkou silou autentické výpovědi a psychologickou hloubkou. Jejich humanistické vyznění odráží autorovu víru v pozitivní hodnoty člověka a života. Pavel Vavrys svůj malířský program cílevědomně zpracovával bez větších formově odlišných úhybů. Odmítal módní a tendenční výtvarné vlivy, neshledával smysluplnost svého působení ve výtvarných skupinách, spolcích či stranách. Našel si na výtvarné scéně své soliterní místo. Svým uměleckým i lidským postojem v roli člověka-malíře, dokázal ovlivnit i řadu svých současných profesních kolegů. Zájem o jeho tvorbu takřka na celém světě, podložený řadou ocenění a výstav, mu zajistil nezastupitelné místo v mozaice současného světového umění.

Datum vytvoření: 11. 5. 2007
Datum aktualizace: 17. 12. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: