Pavel Stránský ze Zap*1583 – †1657, český spisovatel a historik, měšťanský právník a politik, mistr pražské univerzity. Novoutrakvista, za českého stavovského povstání přívrženec Fridricha V. Falckého, od roku 1627 byl v exilu. Autor encyklopedického latinského spisu Respublica Bohemiae (O státě českém), zahrnujícího údaje o dějinách o hospodářském, společensko-právním a kulturním životě Českého království v předbělohorském období.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Ignác Cornova.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: