patrimonium[Patrimónyum, latina], podle římského práva po otci zděděný majetek. Označení pronikalo recepcí římského práva i do středověku a rozumělo se jím svobodné pozemkové vlastnictví, šlechtické v podobě feudálního velkostatku, podrobeného vrchnostenské jurisdikci.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: