patriciát[Latina], privilegovaná nejmajetnější vrstva obyvatelstva feudálních měst západní a střední Evropy (kupci, městští pozemkoví vlastníci, feudálové žijící ve městech). Soustřeďující ve svých rukou vládu ve městech. Ve 14. a 15. století v řadě měst probíhal boj mezi patriciátem a řemeslníky, který skončil v mnoha případech přesunem vlády ve městech na majetné řemeslnické vrstvy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 1. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adám Mányoky, Álbizzi, ciompi.