patriarchaSeptuaginta označení náčelníků hlavních izraelských kmenů; v apokryfech a v Novém Zákoně Abrahám, Izák, Jákob, a jeho 12 synů; v širším biblickém významu také prvních 10 praotců od Adama do Noa nebo od Noa do Abraháma.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 10. 2002
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: