partiční funkce[Partyční], veličina mající velký význam ve statistické fyzice (označení Z). Pro mikrokanonický, kanonický i velký kanonický soul or je partiční funkce definová na jako suma členů ni exp (-Ei/kT), kde Ei – energie možných stavů, ni – četnost těchto stavů, k – Boltzmannova konstanta a T- teplota. Ze znalosti partiční funkce lze určit termodynamické potenciály.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: