parní turbínaTepelný lopatkový rotační motor, v němž se mechanická energie získává expanzí vodní páry v jednom nebo postupně v několika turbínových (tlakových) stupních, tvořených rozváděcím a oběžným kolem (věncem lopatek) obvykle s axiálním průtokem. U rovnotlakového stupně probíhá expanze ze vstupního na výstupní stav (tlak) v rozváděcím kole (dýzách). V oběžném kole je tlak stálý (původně La valova parní turbína z roku 1893). U přetlakového stupně expanze probíhá (tlak klesá) v kole rozváděcím i oběžném (původně Parsonova parní turbína z roku 1884). Několikastupňová parní turbína (provedení pro větší výkony a tlaky páry) může být rovnotlaková (z rovnotlakových stupňů), přetlaková nebo kombinovaná (rovnotlakové a přetlakové stupně). Podle využití výstupní páry jsou parní turbíny kondenzační (pára kondenzuje v kondenzátoru), protitlakové nebo odběrové. Podle návaznosti na poháněný stroj jsou parní turbíny přímo spojené s poháněným strojem (většina) nebo parní turbíny s převodem. Parní turbína při přímém spojeni s elektrickým generátorem mají 3000, popřípadě 1500 otáček · min-1, u menších výkonů pro pohon rychloběžných strojů nebo s převodem do po mala mají 4500-7500 otáček · min-1. Průtok páry od vstupu po výstup z parní turbíny může být v jednom tělese (jednotělesová parní turbína pro menší výkony) nebo v několika tělesech odstupňovaných podle tlaku (vysokotlakové, středotlakové a nízkotlakové těleso).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Curtisovo kolo, labyrintová ucpávka, otáčecí zařízení.

Reklama: