parní kotelKotel, zařízení pro výrobu energetické nebo průmyslové páry požadovaného tlaku a teploty, nejčastěji z vody teplem uvolněným spalováním paliva, popřípadě odpadním teplem spalin z pecí. Části parního kotle: a) parní generátor (vlastní tlaková nádoba pro výrobu páry) členěný na ohřívák vody, výparník a přehřívák, b) spalovací zařízení (ohniště se zaváděním paliva a vzduchu), c) zařízení k přípravě paliva (zauhlování, drcení, mletí), d) zařízení k odstraňování zbytků po spalování (odstruskování, odpopílkování, komín), e) armatura (pro uzavírání, regulaci), f) nosná konstrukce. Parní kotle se rozdělují podle tlaku páry, podle výkonu, podle použití, podle spalovaného paliva, podle typu spalovacího zařízení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: odluh parního kotle, přehřívání páry, Richard William Roberts.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: