Parmenidés z ElejeAntické Řecko
*asi 540 př.n.l. – †asi 470 př.n.l., řecký filozof, považovaný za zakladatele elejské školy. Autor filozofické básně O přírodě, která má dvě části: učení o pravdě a učení o zdání. Jako jeden z prvních řeckých filozofů používá značně obecné ontologické pojmy. Podle Parmenida je jsoucno jediné, věčné, nehybné a nedělitelné; nejsoucno není, pohyb není možný, je jen zdáním. Parmenidova základní teze zní: "Jsoucí jest, nejsoucí není". Významně ovlivnil další vývoj řecký filozofie, zvláště atomismus a platónskou filozofii.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: eleaté, hen, rozmanitost, sfairos, totožnost.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: