parlament[francouzština], v buržoázních státech nejvyšší zastupitelský orgán v mechanismu státní moci. Kořeny vzniku parlamentu jako nejvyššího zastupitelského a zákonodárného sboru sahají do epochy raně buržoázních revolucí a bývají spjaty s pokrokovýmí ideami suverenity lidu (anglický a francouzský parlament); v období předmonopolistického kapitalismu sehrávaly parlamenty (jedno- nebo dvoukomorové, volené či jmenované) důležitou úlohu při prosazování třídních zájmů buržoazie. Výkon funkce vlády byl pravidelně závislý na důvěře parlamentu, který vykonával, byť v omezené míře, kontrolu činnosti vlády. V epoše imperialismu se role parlamentu snižuje ve prospěch výkonné moci.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: opozice, sněmovna, stavovská opozice, vláda.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: