pareidolieZvláštní způsob vnímání, kdy málo strukturovaným podnětům přisuzujeme konkrétní obsah. Jde o fantazijní dotváření neurčitých tvarů, např. při pozorování mraků vidíme mapu světadílu nebo zvíře. Známé jsou také věštby na základě pareidolického výkladu litého olova nebo vosku. Pareidolie patří k nepatickým poruchám vnímání, vyskytuje se běžně u zdravé populace, jedinec si uvědomuje podíl své fantazie na vnímaném obrazci. Nejčastěji se týká zrakového vnímání, může se vyskytovat i v oblasti sluchové.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 6. 2008
Autor: job

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: