Pardubice

MapaMěsta a obce

Okresní město v České republice, v Pardubickém kraji, v okrese Pardubice. Katastrální výměra 7771 ha, 88181 obyvatel (z toho 56511 v produktivním věku), průměrný věk 41,4 let. Nachází se zde městská památková rezervace – v historickém jádru, původní gotický vodní hrad, který byl renesančně přestavěn. Pravěké osídlení, historické doloženo od začátku 13. století, od poloviny 13. století tvrz a klášter cyriáků (zanikl za husitských válek). Mezi roky 1332-1340 vznik města. K. rozkvětu došlo za Pernštejnů (v letech 1491-1560), kdy se Pardubice staly centrem prosperujícího velkostatku, na němž byla vybudová na mohutná síť rybníků. Po požárech v roce 1507 a v roce 1538 rozsáhlá pozdně gotická a později hlavní renesanční přestavba, mohutně opevněn zámek. Od roku 1560 bylo město majetkem český královské komory. Významný rozvoj města je zaznamenán od poloviny 19. století, kdy se u železniční křižovatky rozrůstá průmysl potravinářský (od začátku 20. století výroba pardubického perníku). S rychlým růstem počtu obyvatel rost i význam města jako centra společenského, kulturního a sportovního života (v roce 1864 založena reálka, v roce 1880 muzeum, v roce 1909 budova divadla, od roku 1874 se zde koná Velká pardubická stee plechase).Datum vytvoření: 21. 5. 2000
Datum aktualizace: 31. 3. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Chrudimka, Pardubice, Pardubický kraj, Vilém z Pernštejna, z Pernštejna.

Sdílet: Facebook Twitter
Reklama: