parametrický oscilátorOscilátor, jehož činnost je založena na vlastnostech nelineárních reaktancí, které, jsou-li buzeny signálem o kmitočtu f, mohou se jevit jako záporný odpor na kmitočtech f/2, f/3, . . . ., f/n (n je celé číslo dané typem nelinearity).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2016
Autor: -red-

Reklama: